Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikativní oblast turistiky - typologie textů, komunikativní strategie a jazykové prostředky. Didaktické využití
Název práce v češtině: Komunikativní oblast turistiky - typologie textů, komunikativní strategie a jazykové prostředky. Didaktické využití
Název v anglickém jazyce: The communicative sphere of tourism - text typology, communicative strategies and linguistic means. Didactic use
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Loucká, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.04.2007
Datum zadání: 03.04.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jiří Špaček
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK