Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intonace jednoslabičného slova jako součásti víceslabičného taktu
Název práce v češtině: Intonace jednoslabičného slova jako součásti víceslabičného taktu
Název v anglickém jazyce: Intonation of a monosyllabic word as part of a polysyllabic stress-group
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fonetický ústav (21-FU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Zdenka Palková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2007
Datum zadání: 20.01.2007
Datum a čas obhajoby: 31.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK