Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Saturnský verš
Název práce v češtině: Saturnský verš
Název v anglickém jazyce: The Saturnian verse
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.03.2007
Datum zadání: 15.03.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK