Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osthoffov zákon a krátenie dlhých vokálov v gréčtině
Název práce v jazyce práce (slovenština): Osthoffov zákon a krátenie dlhých vokálov v gréčtině
Název práce v češtině: Osthoffův zákon a krácení dlouhých vokálů v řečtině
Název v anglickém jazyce: Osthoff's law and vowel shortening in Ancient Greek
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.03.2007
Datum zadání: 15.03.2007
Datum a čas obhajoby: 17.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK