Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Británie a "barevná" (neevropská) imigrace 1948 - 1971
Název práce v češtině: Británie a "barevná" (neevropská) imigrace 1948 - 1971
Název v anglickém jazyce: Britain and "Coloured" (Non-European) Immigration 1948 - 1971
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2006
Datum zadání: 21.05.2006
Datum a čas obhajoby: 18.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2007
Oponenti: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK