Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozdíly v průběhu základního tónu relevantní pro percepční rozlišování melodémů v češtině
Název práce v češtině: Rozdíly v průběhu základního tónu relevantní pro percepční rozlišování melodémů v češtině
Název v anglickém jazyce: Differences in the basic pitch relevant to the perceptual distinction of melodemes in English
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fonetický ústav (21-FU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Zdenka Palková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2006
Datum zadání: 07.11.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 07.11.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 07.11.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK