Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazyková situace v Tuvě: pokus o sociolingvistickou studii
Název práce v češtině: Jazyková situace v Tuvě: pokus o sociolingvistickou studii
Název v anglickém jazyce: Linguistic situation in Tuva: an attempt at a sociolinguistic study
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Lendělová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2007
Datum zadání: 05.03.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK