Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
K problematice italského cantare
Název práce v češtině: K problematice italského cantare
Název v anglickém jazyce: On the issue of the Italian cantare
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.02.2007
Datum zadání: 28.02.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 28.02.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Předběžná náplň práce
uznaná dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK