Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Možnosti využití dětské kresby jako jedné z diagnostických technik při práci pedagogů se zneužívanými dětmi
Název práce v češtině: Možnosti využití dětské kresby jako jedné z diagnostických technik při práci pedagogů se zneužívanými dětmi
Název v anglickém jazyce: The possibilities of using child's drawing as one of the diagnostic techniques in pedagogical work with abused children
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Krykorková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2007
Datum zadání: 05.03.2007
Datum a čas obhajoby: 23.01.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: MUDr. Michaela Chrdlová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK