Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Typy inscenačních přístupů pro potřeby edukace na 1. stupni základní školy
Název práce v češtině: Typy inscenačních přístupů pro potřeby edukace na 1. stupni základní školy
Název v anglickém jazyce: The way of the communication between the stage and the auditorium for the education at primary school
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2007
Datum zadání: 05.03.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK