Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Využití pracovní paměti v procesu simultánního tlumočení
Název práce v češtině: Využití pracovní paměti v procesu simultánního tlumočení.
Název v anglickém jazyce: Working memory in conference simultaneous interpreting
Klíčová slova: pracovní paměť, simultánní tlumočení
Klíčová slova anglicky: working memory, simultaneous interpreting
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.02.2007
Datum zadání: 27.02.2007
Datum a čas obhajoby: 04.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Soňa Hodáková, Ph.D.
  Franz Pöchhocker
 
 
Předběžná náplň práce
Empirická studie vztahů mezi pracovní pamětí a simultánním tlumočením.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
An individual differences study of the relationship between working memory and simultaneous interpreting.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK