Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Livonský stát a Moskevská Rus na přelomu 15. a 16. století
Název práce v češtině: Livonský stát a Moskevská Rus na přelomu 15. a 16. století
Název v anglickém jazyce: Livonia and the Moscow Russia on the break of 15th and 16th century
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2006
Datum zadání: 20.12.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 14.02.2007
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
  PhDr. Miloš Prokop
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK