Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Divadelní komika kontextu malých forem 20. století
Název práce v češtině: Divadelní komika kontextu malých forem 20. století
Název v anglickém jazyce: The theater comic in the context of little forms in the 20th century
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Borecký, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.04.2007
Datum zadání: 03.04.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK