Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Mytologie těla
Název práce v češtině: Mytologie těla
Název v anglickém jazyce: Mythology of the body
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.04.2007
Datum zadání: 03.04.2007
Datum a čas obhajoby: 24.01.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK