Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role a význam tradic v životním způsobu
Název práce v češtině: Role a význam tradic v životním způsobu
Název v anglickém jazyce: Role and importance of traditions in the way of life
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Duffková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2007
Datum zadání: 12.02.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 31.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK