Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hledání místa člověka v kosmu u Emanuela Rádla a Milana Machovce
Název práce v češtině: Hledání místa člověka v kosmu u Emanuela Rádla a Milana Machovce
Název v anglickém jazyce: Searching for the place of man in the universe in the work of Emanuel Rádl and Milan Machovec
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. Erazim Kohák
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.02.2007
Datum zadání: 06.02.2007
Datum a čas obhajoby: 14.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.02.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem této práce je hledání místa člověka v kosmu. Ke svému záměru si autor vybral porovnání některých klíčových děl dvou předních českých filosofů, Emanuela Rádla a Milana Machovce. Cílem práce je předložit úvod k těmto dvěma filosofům, resp. ke dvěma filosofickým směrům v moderní české filosofii. První kapitola se zaměřuje na metodu filosofické práce obou autorů. Zachycuje rovněž výchozí body jejich tázání a také záměry, které tímto tázáním chtěli dosáhnout. Druhá kapitola se zabývá místem člověka v kosmu, jak jej předkládá Emanuel Rádl. Třetí pak rozebírá stejné téma u Milana Machovce. Úkolem čtvrté kapitoly je předložit porovnání stěžejních myšlenek dvou předchozích kapitol a dojít tak k výše naznačeným záměrům této práce. Toto téma mimo jiné nabízí nejen proniknutí do soudobé české filosofie, ale zároveň nahlédnutí do otázek současného života člověka a společnosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK