Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Filosofický realizmus v knihovnictví a informační vědě v koncepci Birgera Hjørlanda
Název práce v češtině: Filosofický realizmus v knihovnictví a informační vědě v koncepci Birgera Hjørlanda
Název v anglickém jazyce: Philosophical realism in the library and information science at the conception of Birger Hjørland
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Denisa Kera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.02.2007
Datum zadání: 28.02.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Petra Štogrová Jedličková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je představuje koncepci dánského knihovníka a psychologa, profesora Birgera Hjørlanda (Department of Information Studies, Royal School of Library and Information Science ), který se věnuje studiu vlivu epistemologických filosofií na oblast knihovnictví a informační vědy. -- Cílem je prezentovat Hjørlandův přístup jako vhodnou koncepci pro knihovnictví a informační vědu, protože na rozdíl od převládajících tendencí nabízí komplexnější pohled na problematiku oboru a přináší nové impulsy pro další výzkum. -- Na počátku práce seznamuje s historickým vývojem epistemologických disciplín, včetně jejich základních charakteristik, poté poukazuje na jejich vliv na oblast knihovnictví a informační vědy. Hlavní pozornost je zaměřena na Hjørlandova stanoviska k oblastem vyhledávání informací, předmětové analýzy, organizace znalostí a doménové analýzy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK