Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lexikální prostředky neurčité kvantifikace v současné češtině
Název práce v češtině: Lexikální prostředky neurčité kvantifikace v současné češtině
Název v anglickém jazyce: The lexical means of indefinite quantification in the current Czech
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2007
Datum zadání: 01.02.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK