Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The tomb of Unisankh at Saqqara and Chicago
Název práce v češtině: Venisanchova hrobka v Sakkáře a Chicagu
Název v anglickém jazyce: The tomb of Unisankh at Saqqara and Chicago
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Český egyptologický ústav (21-CEGU)
Vedoucí / školitel: prof. Miroslav Bárta, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2007
Datum zadání: 31.01.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 03.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce má představit hrobku hodnostáře Venisancha z konce vlády 5. dynastie (24. století př.n.l.) na pozadí tehdejšího společenského, kulturního, hospodářského a politického vývoje.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK