Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Daně z příjmů právnických osob v Evropské unii
Název práce v češtině: Daně z příjmů právnických osob v Evropské unii
Název v anglickém jazyce: Corporate taxes within European Union
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Ing. Irena Kemény
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.05.2006
Datum zadání: 24.05.2007
Datum a čas obhajoby: 27.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2007
Oponenti: doc. Ing. Ondřej Schneider, M.Phil., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK