Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Od beztvarosti k dutému tělu. K poetice prázdnoty v díle Františka Halase
Název práce v češtině: Od beztvarosti k dutému tělu. K poetice prázdnoty v díle Františka Halase
Název v anglickém jazyce: From the amorphousness to the hollow body. To the poetics of emptiness in tne work of František Halas
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2007
Datum zadání: 28.01.2007
Datum a čas obhajoby: 29.01.2007 09:00
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK