Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Básnické dílo Jiřiny Haukové
Název práce v češtině: Básnické dílo Jiřiny Haukové
Název v anglickém jazyce: Poetic work of Jiřina Hauková
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: Ladislava Hájková, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2007
Datum zadání: 28.01.2007
Datum a čas obhajoby: 29.01.2007 09:00
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK