Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Typologie indiánského hrdiny v mexickém hraném filmu
Název práce v češtině: Typologie indiánského hrdiny v mexickém hraném filmu
Název v anglickém jazyce: Typology of Indian character in Mexican fiction film
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filmových studií (21-KFS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.01.2007
Datum zadání: 19.01.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ivan Klimeš
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK