Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Theory and practice of Czech bilingual specialized dictionaries
Název práce v češtině: Teorie a praxe českých dvojjazyčných odborných slovníků
Název v anglickém jazyce: Theory and practice of Czech bilingual specialized dictionaries
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Aleš Klégr
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.01.2007
Datum zadání: 18.01.2007
Datum a čas obhajoby: 18.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
  prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK