Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Život v ghetu nejen romském?
Název práce v češtině: Život v ghetu nejen romském?
Název v anglickém jazyce: Life in the roma gheto?
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2007
Datum zadání: 16.01.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 07.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Iva Pellarová
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK