Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Equivalentie van fraseologismen met kat of / en hond in het Tsjechisch en het Nederlands
Název práce v jazyce práce (nizozemština): Equivalentie van fraseologismen met kat of / en hond in het Tsjechisch en het Nederlands
Název práce v češtině: Sémantická podobnost mezi nizozemskými a českými idiomy obsahujícími slova "kočka" a "pes"
Název v anglickém jazyce: Semantic similarity between Dutch and Czech idioms containing words "cat" and "dog"
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: nizozemština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zdeňka Hrnčířová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2007
Datum zadání: 16.01.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Kristin Tytgat
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK