Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slovosled ve starší češtině (1500-1620): postavení syntetického přísudku ve větě hlavní
Název práce v češtině: Slovosled ve starší češtině (1500-1620): postavení syntetického přísudku ve větě hlavní
Název v anglickém jazyce: Word order in late Old Czech (1500-1620): status of a synthetic predicate in the main sentence
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2006
Datum zadání: 10.11.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 10.01.2007
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
  prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK