Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obranné mechanismy ega u pacientek s anorexií
Název práce v češtině: Obranné mechanismy ega u pacientek s anorexií
Název v anglickém jazyce: Mechanism of patients with anorexia nervosa
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.01.2007
Datum zadání: 02.01.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: MUDr. Gabriela Šivicová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK