Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Jazyk a národná identita. Prípad jazykovej politiky v Bosne a Hercegovine
Název práce v jazyce práce (slovenština): Jazyk a národná identita. Prípad jazykovej politiky v Bosne a Hercegovine
Název práce v češtině: Jazyk a národní identita. Případ jazykové politiky v Bosně a Hercegovině
Název v anglickém jazyce: Language and National Identity. The Case of Language Policy in Bosnia and Herzegovina
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2006
Datum zadání: 05.12.2006
Datum a čas obhajoby: 18.09.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK