Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formant field characteristics of low vowels in standard British English
Název práce v češtině: Formantové hodnoty nízkých samohlásek v britské angličtině
Název v anglickém jazyce: Formant field characteristics of low vowels in standard British English
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fonetický ústav (21-FU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2006
Datum zadání: 05.12.2006
Datum a čas obhajoby: 25.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK