Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj vězeňských subkultur v Československu v letech 1948-1960
Název práce v češtině: Vývoj vězeňských subkultur v Československu v letech 1948-1960
Název v anglickém jazyce: Development of the penitentiary subcultures in Czechoslovakia in years 1948-1960
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2006
Datum zadání: 04.12.2006
Datum a čas obhajoby: 25.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK