Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pád Německého císařství a některé aspekty sociálně-kulturního vývoje Výmarské republiky na stránkách vybrané memoárové literatury. Příspěvek ke studiu německých dějin první poloviny 20. století
Název práce v češtině: Pád Německého císařství a některé aspekty sociálně-kulturního vývoje Výmarské republiky na stránkách vybrané memoárové literatury. Příspěvek ke studiu německých dějin první poloviny 20. století
Název v anglickém jazyce: The fall of German empire and daily life in Weimar republic in the selected memoir literature
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2006
Datum zadání: 04.12.2006
Datum a čas obhajoby: 20.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK