Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Heřman Jakub Černín v Římě ve světle svého cestovního deníku (1679-1680)
Název práce v češtině: Heřman Jakub Černín v Římě ve světle svého cestovního deníku (1679-1680)
Název v anglickém jazyce: Heřman Jakub Černín at Rome (1679-1680)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2006
Datum zadání: 04.12.2006
Datum a čas obhajoby: 25.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Alena Pazderová
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK