Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Litva, Polsko a moskevský stát na konci 15. století
Název práce v češtině: Litva, Polsko a moskevský stát na konci 15. století
Název v anglickém jazyce: Lithuania, Poland and Moscow at the end of the 15th century
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.12.2006
Datum zadání: 02.12.2006
Datum a čas obhajoby: 20.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. František Stellner, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK