Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fuzzifikace jednoduchých systémů deontické logiky
Název práce v češtině: Fuzzifikace jednoduchých systémů deontické logiky
Název v anglickém jazyce: Fuzzification of simple systems of deontic logic
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra logiky (21-KLOG)
Vedoucí / školitel: Mgr. Libor Běhounek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2006
Datum zadání: 01.12.2006
Datum a čas obhajoby: 27.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Marta Bílková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK