Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antilská a surinamská migrace do Nizozemí. Příspěvek ke studiu mezikontinentální migrace na přelomu 20. a 21. století
Název práce v češtině: Antilská a surinamská migrace do Nizozemí. Příspěvek ke studiu mezikontinentální migrace na přelomu 20. a 21. století
Název v anglickém jazyce: Migration from Surinam and Antiles into Netherlands
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2006
Datum zadání: 01.12.2006
Datum a čas obhajoby: 19.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK