Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Místo jako součást literatury - zámek ve Vrchotových Janovicích. Pokus o literárně-antropologickou studii se zhodnocením dosavadních interpretací
Název práce v češtině: Místo jako součást literatury - zámek ve Vrchotových Janovicích. Pokus o literárně-antropologickou studii se zhodnocením dosavadních interpretací
Název v anglickém jazyce: Location and literature - a castle of Vrchotovy Janovice. Literary-antropological study with evaluation of prerious interpretations
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2006
Datum zadání: 01.12.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Miloš Tomandl
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK