Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lord Byron's tragicomic muse: exploring the theme of stigmatization in Manfred, Cain and Heaven and Earth
Název práce v češtině: Tragikomická poetika Lorda Byrona: zkoumání tématu stigmatizace v dílech Manfréd, Kain a Nebesa a země
Název v anglickém jazyce: Lord Byron's tragicomic muse: exploring the theme of stigmatization in Manfred, Cain and Heaven and Earth
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2006
Datum zadání: 30.11.2006
Datum a čas obhajoby: 20.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK