Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dwelling and drifting in space. Landscape in the poetry of Ted Hughes and Kenneth White
Název práce v češtině: Bydenlí a přesouvání v prostoru. Krajina v poezii Teda Hughese a Kennetha Whitea
Název v anglickém jazyce: Dwelling and drifting in space. Landscape in the poetry of Ted Hughes and Kenneth White
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2006
Datum zadání: 28.11.2006
Datum a čas obhajoby: 28.11.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 28.11.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Předběžná náplň práce
uznaná dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK