Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Za žánrem válečného filmu
Název práce v češtině: Za žánrem válečného filmu
Název v anglickém jazyce: Towards the war film fiction
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filmových studií (21-KFS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivan Klimeš
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2006
Datum zadání: 24.11.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Petra Hanáková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK