Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Andské hudební soubory a andští hudebníci v Evropě a v Severní Americe
Název práce v češtině: Andské hudební soubory a andští hudebníci v Evropě a v Severní Americe
Název v anglickém jazyce: Andean music ensembles and Andean musicians in Europe and North America
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2006
Datum zadání: 23.11.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.11.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.11.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
  doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK