Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formální tautologie v češtině
Název práce v češtině: Formální tautologie v češtině
Název v anglickém jazyce: Formal tautologies in Czech language
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2006
Datum zadání: 23.11.2006
Datum a čas obhajoby: 23.11.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.11.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Předběžná náplň práce
uznaná doktorská práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK