Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Některé aspekty jazykové a etnické identity autochtonních obyvatel Provence
Název práce v češtině: Některé aspekty jazykové a etnické identity autochtonních obyvatel Provence
Název v anglickém jazyce: Some aspects of language and ethnic identity of indigenous inhabitants of Provence
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Štichauer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2006
Datum zadání: 01.11.2006
Datum a čas obhajoby: 15.12.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.12.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK