Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Frustrated sensibilities in the context of the conventions of the New York elite of Wharton's fiction
Název práce v češtině: Zmařené projevy ženskosti a osobní integrity jako následek společenských konvencí newyorské elity v literárním díle Edith Wharton
Název v anglickém jazyce: Frustrated sensibilities in the context of the conventions of the New York elite of Wharton's fiction
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Vedoucí / školitel: doc. Erik Sherman Roraback, D.Phil.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2006
Datum zadání: 20.11.2006
Datum a čas obhajoby: 19.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Justin Quinn, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK