Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gitanka mezi tradicí a současností. (Postavení ženy ve vybraných komunitách katalánských Gitanos ve francouzském Perpignanu a okolí)
Název práce v češtině: Gitanka mezi tradicí a současností. (Postavení ženy ve vybraných komunitách katalánských Gitanos ve francouzském Perpignanu a okolí)
Název v anglickém jazyce: Gitana between tradition and present times. (The position of women in particular communities of Catalan Gitanos in French Perpignan and environs)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Červenka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2006
Datum zadání: 20.11.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK