Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
"Parlamentní činnost Henleinovy Sudetoněmecké strany 1935-1938: Příklad fungování antisystémové strany v parlamentní demokracii"
Název práce v češtině: "Parlamentní činnost Henleinovy Sudetoněmecké strany 1935-1938:
Příklad fungování antisystémové strany v parlamentní demokracii"
Název v anglickém jazyce: "Parliamentary Activities of Henlein's Sudeten German Party 1935-1938:
Case Study of an Anti-System Party in Parliamentary Democracy"
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2006
Datum zadání: 21.05.2006
Datum a čas obhajoby: 18.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2007
Oponenti: prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK