Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Irrational investment strategies and decision making biases of novice investors
Název práce v češtině: Iracionální investiční strategie a chyby v rozhodování začínajících investorů
Název v anglickém jazyce: Irrational investment strategies and decision making biases of novice investors
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2006
Datum zadání: 16.11.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 18.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Irena Wagnerová, MBA, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK