Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana ústavnosti v Německu s důrazem na zákaz politických stran
Název práce v češtině: Ochrana ústavnosti v Německu s důrazem na zákaz politických stran
Název v anglickém jazyce: Protection of the Constitutionalism in Germany Accenting the
Prohibition of Political Parties
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2006
Datum zadání: 21.05.2006
Datum a čas obhajoby: 19.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2007
Oponenti: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK