Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Egyptské vlivy na archaické kúroi
Název práce v češtině: Egyptské vlivy na archaické kúroi
Název v anglickém jazyce: Egyptian influences on archaic kouroi
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2006
Datum zadání: 14.11.2006
Datum a čas obhajoby: 11.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK