Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Specifika učební morálky žáků 9. ročníků ZŠ
Název práce v češtině: Specifika učební morálky žáků 9. ročníků ZŠ
Název v anglickém jazyce: The adolescents and their specific instructional moral
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2006
Datum zadání: 14.11.2006
Datum a čas obhajoby: 25.09.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK